School Hakenbosch

n 1884 werd een nieuwe school gebouwd aan het Hakenbosch Het was een wat statig gebouw met een indrukwekkend voorportaal. De school bestond uit twee lokalen met een glazen wand met schuifdeuren er tussen.

In de klassen stonden hoge zware schoolbanken. Er zaten grote spleten tussen de vloerplanken waardoor er veel potloden, griffels en pennen kwijt raakten. ‘s Winters was het steenkoud in de school.

De schoolkinderen dronken uit de put op het schoolplein. Het was geelbruin ijzerhoudend water waardoor de witte kroes, die bij de put hing, door het vele gebruik helemaal geel geworden was.

De school in Dalerveen telde op een gegeven moment zo veel leerlingen dat de gemeente besloot een school aan het, in 1884 gegraven, Stieltjeskanaal te bouwen. In 1908 start de

Dr. T.J. Stieltjesschool.  Meester Lubbers ging met de kinderen mee naar Stieltjeskanaal en werd daar het hoofd van de school.

 

In Dalerveen werd In 1934 meester Beumkes aangesteld als hoofd van de school. Juffrouw Houwen gaf les aan de laagste klassen.

Ook toen werden de oude turf kachels in de winter hoog opgestookt en toch bleef het zo koud dat de kinderen met extra warme jassen in de klas zaten. Het was soms niet te harden. Pas na het speelkwartier om kwart voor elf waren de inktpotjes ontdooid en kon er pas worden gewerkt.

Achter de school was een tonnetjes wc. Derk Scholten, een soort conciërge, leegde de tonnetjes op het grasveld achter de school waarna hij ze spoelde met een emmer water. Derk zorgde ook voor de voorraad turf in de grote turfschuur in de gang van de school.

 

Meester Beumkes gaf ook vrijwillig bijles aan de kinderen die later naar het het vervolgonderwijs in Coevorden gingen.

 

Hans Scholten ging net als zijn buurjongens Gerrit Rotman, Olf en Roelof Epping en Herman Veurink naar de lagere school in het Hakenbos. Op het schoolplein gingen ze knikkeren, bokspringen en blokgooien en samen haalden ze kattenkwaad uit.

In de laagste klassen zaten ze bij juffrouw Nouwen in de hoogste klassen bij Meester Beumkes. Ze kregen les in rekenen, taal, geschiedenis en aardrijkskunde. Als de oudste schoolkinderen na de herfstvakantie nog 2 weken extra “aardappelverlof” was de klas van meester Beumkes een stuk rustiger. Dan was er extra tijd voor de leukste vakken.

Dien Otten, Dienie Meijering's moeder, werkte in de school aan het Hakenbosch als school schoonmaakster. In de zomervakantie tijdens de grote schoonmaak hielp Dienie vaak mee. Als vader Geert  de tonnetjes uit de WC's op de mestvaalt leegde bleef Dinie lekker bij huis. Dienie Meijering woont sinds 1951 in de voormalige onderwijzerswoning aan het Hakenbosch.

 

In 1951 werd de school aan het Hakenbosch vervangen door een modern gebouw aan de Hoofdstraat. Meester Beumkes verhuisde mee naar de nieuwe school, die in 1951 geopend werd.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb