Over Dalerveen

Toen rond 1480 de eerste bewoners zich  vestigden op de hoger gelegen zandgronden ten oosten van Dalen ontstond een kleine nederzetting.

Op verschillende oude kaarten zien we de vermeldingen Daler venne (1597), Dalerueen (1634) en vanaf 1665 de naam Dalerveen.

Tot 1998 hoort Dalerveen onder gemeente Dalen daarna valt het onder de gemeente Coevorden.

 

De naam Dalerveen betekent waarschijnlijk veengebied behorende bij of ontgonnen vanuit Dalen. Dalen lag van oudsher op een zandrug van waaruit het veen werd afgegraven, in blokken gesneden en op stapels te drogen gelegd op legakkers.

 

De Noorder- en Zuiderakkers scheiden het dorp van het verder oostwaarts gelegen Dalerveense Veen.  slechts gedeeltelijk ontgonnen, de Noorder- en Zuiderakkers idem van de westwaarts gelegen Dalerveensche Hooilanden. De ontginning van de hoog venen van het Dalerveen werd al in de 17de eeuw ter hand genomen.

 

Kenmerkend voor de structuur van het huidige dorp is de gesloten bebouwing in lintvorm. De oudere bebouwing van vóór 1850 ligt op grotere afstand aan de oostzijde van de Hoofdstraat en is hiermee met smalle wegen verbonden. Bezienswaardig zijn de oude Saksische boerderijen uit de periode 1885-1923. 

 

Hout en turf waren de  enige brandstoffen voor eigen gebruik. Toen hout schaars werd was men voornamelijk aangewezen op turf. ten 

Bij Dalerveen was er waarschijnlijk sprake van droge vervening. Er werden eerst afwateringssloten gegraven en daarna werd het veen afgestoken.

Na het afgraven van het veen werd de grond geschikt gemaakt voor landbouw.

 

 

 

 

 

 
Maak jouw eigen website met JouwWeb