Over slachten, maar ook over het gebruik van de stofzuiger... 

Omstreeks 1928 werd de noodzaak gevoeld de vrouwen van het platteland te verenigen in een eigen organisatie. Met steun van het huishoudonderwijs, agrarische organisaties, de nationale en internationale vrouwenbeweging werd de Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen op 14 oktober 1930 opgericht. In 1946 werd de naam veranderd in Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. 

De Drentse afdeling werd in 1931 opgericht onder meer vanuit het landbouwhuishoudonderwijs. Dit gebeurde in het Wapen van Drenthe in Assen. 

In de vijftiger jaren zochten een aantal Dalerveense vrouwen een plek/groep waar ze, net als hun mannen die lid waren van de Melkveehouders vereniging of Drents Landbouw genootschap, meer konden leren en samen doen. In 1947 is de groep in Dalerveen begonnen met een tiental vrouwen.

De groep is een plaats waar vrouwen samenkomen om zich te bezinnen en te oriënteren over uiteenlopende onderwerpen. In het begin was er meer sprake van een praat- en breiclub later meer van een oriëntatie en ontwikkelingsgroep. Er werden lezingen georganiseerd over slachten, maar ook over het gebruik van de stofzuiger en vele andere zaken die hulp konden bieden in de rol als moeder, boerin en huisvrouw. 

Dat het Drents Landbouw Genootschap belang heeft gehad in de oprichting van de Bond van Plattelandsvrouwen blijkt wel uit het programma van 1949. Uitgaande van de afdelingen Dalerveen en Stieltjeskanaal van het D.L.G. werd onder voorzitterschap van de heer W. Lamberts in 't café Hoekman een vergadering gehouden, waar ook de afdeling „Dalerveen-Stieltjeskanaal" van de Bond van Plattelandsvrouwen aanwezig was. Door mej. Mather, consulente van het L.H.O. te Assen, werd een lezing gehouden over het nut van het landbouwhuishoudonderwijs, terwijl door de secr. van het D.L.G., Ir L. G. Oldenbanning het doel en streven van het D.L.G. werden uiteengezet. In 1950 werd b.v. De geluids- en kleurenfilm “Hypermoderne Plattelands methoden” in café Hoekman vertoond. Voorafgegaan door een film over de bollenvelden hield mevr. Mulder-Raster uit Borger een lezing over haar verblijf in Suriname. 

In 1983 gaf Juffrouw de Vries uit Glimmen in het dorpshuis te Dalerveen haar laatste naailes voor de stichting Huishoudelijke en Consumentenvoorlichting. De plattelandsvrouwen kregen nog één keer adviezen over het gebruik van naald, draad, schaar en naaimachine. 

De leefbaarheid op het platteland heeft grote aandacht vanuit de bond. Vanuit de Plattelandsvrouwen wordt mede initiatief genomen om een toneelclub, handwerkgroep, zangkoor, volksdansen en gymnastiekgroep voor ouderen en voor vrouwen op te richten. 

In een groep met andere vrouwen samen activiteiten doen en ondernemen werkt heel stimulerend. 

Echter het lidmaatschap van de overkoepelende bond wordt voor het afnemende aantal leden van de afdeling Dalerveen-Stieltjeskanaal te duur . In 2018 besluiten de ledenvergadering een eigen stichting op te richten en door te gaan onder de naam Stiedal Vrouwen. 


Maak jouw eigen website met JouwWeb