Station Dalerveen

Station Dalerveen stond aan de spoorlijn tussen Dalerveen en Den Hool. Het lag een eindje van de hoofdstraat en was te bereiken door een oprijlaan.

Haltechef Jan Been staat in de achterste groep, tweede van links, met naast hem zijn vrouw, Maria Grada Jansen. Links op de voorgrond in het witte overhemd Jacob Been zoon van Jan Been. (Foto rond 1908)

Het, door architect E. Cuypers (1859 - 1927), ontworpen stationsgebouw was vrijwel identiek aan dat van Vilsteren. De NOLS had haar gebouwen in eerste instantie (de lijn Zwolle- Ommen) wat te luxe uitgevoerd, de lage aanbouw werd daarom bij het stationsgebouw in Dalerveen met planken beschoten, en uitsluitend met houten wanden uitgevoerd.

Het materiaal voor de aanleg van de spoorlijn werd per schip aangevoerd en gelost bij de Oosterhesselerbrug. Van daaruit werd het materiaal met paarden en wagens van de Maatschappij naar de plaats van bestemming vervoerd.
Dhr. Luc Smink, wiens vader van 1931 tot 1933 stationschef was vertelde over bovenstaande foto: "Vermoedelijk is deze foto vóór 1930 genomen. Links op de voorgrond, achter het hek, was een tuin waarin ook de waterput lag; een 'welput' die maandelijks bijgevuld werd via een zogenaamde 'waterwagon'. Het water in de woning kon dan opgepompt worden voor gebruik. Links voor liep de weg naar de straat richting het dorp. Rechts op de foto was de zogenaamde losplaats met de beide sporen."
Van 1922 tot 1933 is er een seinpost in het gebouw. 
In de jaren ‘30 van de 19de eeuw was er alleen stoomtractie. Behalve reizigerstreinen was er veel goederen vervoer. Eén keer per dag was er een extra goederentrein met voor ieder station aan deze lijn een eigen wagon waarin de diverse goederen voor deze plaats uitgeladen werden en de te verzenden goederen in de betreffende wagon werden geladen. Hiervoor had ieder station een zogenaamde losplaats, 2 sporen met daar tussen de losplaats, voor het laden en lossen van de goederen.
De per trein aangevoerde goederen werden met paard en wagen afgeleverd op de bestemde adressen, zoals winkeliers, bakker en kastelein. De kolen cokes bestemd voor de zuivelfabriek, werden beurtelings door boeren naar de fabriek gereden.
 
Station Dalerveen is in 1938 komen te vervallen. Voor maart 1941 is het gebouw afgebroken. De oprijlaan naar de halte is nog in het landschap te herkennen. De plaats waar het haltegebouw heeft gestaan is nu een klein natuurgebiedje.
 
Sinds 9 december 2012 wordt het traject Zwolle - Emmen onder de naam Vechtdallijnen geëxploiteerd door vervoerbedrijf Arriva, met Spurt-treinstellen. Tot heden wordt de lijn van Zwolle tot Emmen nog steeds gebruikt voor personenvervoer.